Rädda miljön och gå över till grön el

Grön el – Rädda miljön

Allt fler i Sverige börjar bli miljömedvetna och börjar se över sina elavtal för att se om det finns möjlighet att enbart använda sig av grön el som energikälla istället för kärnkraft, kolkraft eller något annat miljöovänligt som används i en viss utsträckning i Sverige idag. Att välja grön el kanske inte räddar hela världen på en gång men som man brukar säga att man kan inte rädda världen men man kan göra det man har möjlighet att förändra för att förbättra miljön och här finns en stor möjlighet med att använda sig av enbart grön el för då tvingar man fram en utveckling hos de företag som idag förser Sverige med el mot en mer hållbar och grön el mot dagens utveckling där man köper kolkraftverk istället för att satsa mer pengar på grön och hållbar energi. I dagens Sverige finns det inte jättemånga som använder sig av 100 % grön el men det finns ett stort rum för förbättring om man ser till vilken potential som finns i Sverige med vindkraft och vattenkraft dock finns det inte samma goda möjligheter med solenergi trots att det kan ge en viss vinning om man väljer att installera ett själv för att förse sig själv med energi men i annat fall så är det ytterst liten vinning.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *